LG V-K79182HR juhend

LG V-K79182HR
6.9 · 1
PDF juhend
 · 20 lehekülge
Inglise
juhendLG V-K79182HR

OWNER'S MANUAL

êìäéÇéÑëíÇé èéãúáéÇÄíÖãü

New Type Cyclone Vacuum Cleaner

è˚ÎÂÒÓÒ Ò ˆËÍÎÓÌÌ˚Ï ÙËθÚÓÏ ÌÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner.
Especially, please read all of the information on page 4,5 for your safety.
Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.
ùÚ‡ ËÌÙÓχˆËfl ÒÓ‰ÂÊËÚ ‚‡ÊÌ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
èÓ˜ÚËÚÂ, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‚Ò˛ ËÌÙÓχˆË˛, ‰‡ÌÌÛ˛ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡ı 6 Ë 7 ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÁÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
èÓʇÎÛÈÒÚ‡, ı‡ÌËÚ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ Û‰Ó·ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ, ˜ÚÓ·˚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í ÌÂÈ ‚ β·Ó ‚ÂÏfl
MFL57903802

VK79182HR

VK79101HU

VK79102HUP

BZ03

Juhend

Vaadake LG V-K79182HR juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse Tolmuimejad ja seda on hinnanud 1 inimest, kelle keskmine hinnang on 6.9. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Inglise. Kas teil on küsimus toote LG V-K79182HR kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin

Vajate abi?

Kas teil on küsimus kaubamärgi LG mudeli V-K79182HR kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel LG V-K79182HR omanikel teile head vastust pakkuda.

Küsimuste arv: 0

LG V-K79182HR spetsifikatsioonid

Te leiate kaubamärgi LG mudeli V-K79182HR spetsifikatsioonid ja kasutusjuhendi altpoolt.

Üldine
Kaubamärk LG
Mudel V-K79182HR
Toode Tolmuimeja
Keel Inglise
Failitüüp Kasutusjuhend (PDF)

Korduma kippuvad küsimused

Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi LG mudeli V-K79182HR kohta allpool.

Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin

Tulemused puuduvad