Panasonic KX-TU150 juhend

Panasonic KX-TU150
8 · 94
PDF juhend
 · 13 lehekülge
Eesti Keel
juhendPanasonic KX-TU150

Kasutusjuhend

Lihtne mobiiltelefon

Mudeli nr KX-TU150

Täname teid Panasonicu toote ostmise eest.

Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme

kasutamist läbi ja hoidke hilisemaks uuesti

läbivaatamiseks kindlas kohas alles.

Enne esimest kasutamist lugege läbi jaotis

„Oluline teave”.

Komplekti kuuluvad tarvikud

Toiteadapter (osa nr A31A-050055U-EU1): 1 tk

Aku (osa nr 454854AR): 1 tk

Kuularid (osa nr JYK-E112): 1 tk

Sisukord
1 Oluline teave
2 Üldteave
2.1 Profiil
2.2 Ohutusteave
2.3 Ohutushoiatused
2.4 Ettevaatusabinõud
3 Teie telefon
3.1 Ülevaade telefonist
3.2. Olekuikoonid
3.3 Klahvide funktsioonid
3.4 Tehnilised andmed
4 Alustamine
4.1 SIM-kaartide ja aku paigaldamine
4.2 Mälukaardi paigaldamine
4.3 Aku laadimine
4.4 Mobiiltelefoni sisse/välja lülitamine
4.5 Võrku ühendumine
4.6 Välja helistamine
4.7 Kuularite kasutamine
5 Sisestusviis
5.1 Sisestusviiside ikoonid
5.2 Sisestusviiside muutmine
5.3 Numbrite sisestamine
5.4 Ingliskeelne ja numbriline sisestamine
5.5 Sümboli sisestamine
6 Menüüde kasutamine
6.1 Phonebook (Telefoniraamat)
6.2 Messages (Sõnumid)
6.3 Call center (Kõnekeskus)
6.4 Camera (Kaamera)
6.5 Multimedia (Multimeedia)
6.6 Organizer (Organiseerija)
6.7 File manager (Failihaldur)
6.8 Settings (Seaded)
7 Lisa
Lisa 1: Aku ja SIM-kaardi käsitsemine
Lisa 2: Rikkeotsing
Lisa 3: Tulevikus järelevaatamiseks
Lisa 4: Müügiosakond
Lisa 5: Graafiline sümbol

1 Oluline teave

Teie ohutuse tagamiseks
Seadme korrektse ja ohutu töötamise tagamiseks tuleb käesolev
jaotis enne toote kasutamist tähelepanelikult läbi lugeda. Hooletu
läbilugemine võib tuua kaasa raske vigastuse, surma, varalise kahju
või olla ebaseaduslik.
Lugege järgnevad juhised enne seadme kasutamist täielikult läbi.

HOIATUS!

Toiteühendus
● Kasutage ainult tootele märgitud toiteallikat.
● Ärge pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle koormake. See võib
tuua kaasa süttimis- või elektrilöögiohu.
● Ärge pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle koormake. See võib
tuua kaasa süttimis- või elektrilöögiohu.
● Puhastage toiteadapterit regulaarselt tolmust jms, eraldades selle
vooluvõrgust ja pühkides seejärel kuiva lapiga puhtaks. Kogunenud
tolm võib niiskuse jms tõttu tekitada isolatsioonidefekti, mis võib
kaasa tuua süttimise.
● Kui telefonist tuleb suitsu, imelikku lõhna või kostab tavatu heli,
siis ühendage toode elektrivõrgu pistikupesast lahti ja eemaldage
aku. Nimetatud tingimused põhjustavad tule- ja elektrilöögiohtu.
Kontrollige, et telefonist ei tule enam suitsu ja pöörduge volitatud
hoolduskeskusesse.
● Kui toote korpus puruneb, siis ühendage telefon elektrivõrgu
pistikupesast lahti. Ärge mingil juhul toote sisemust puudutage.
● Ärge puudutage pistikut märgade kätega. Elektrilöögioht!
● Toiteadapterit tohib kasutada ainult siseruumides.
● Komplekti kuuluvat toiteadapterit ei tohi kasutada muude
seadmetega..
Paigaldamine
● See toode ei ole veekindel. Hoidke toodet tule- ja elektrilöögiohu
vältimiseks vihma ja niiskuse eest.
● Hoidke kõiki tarvikuid (k.a SIM-kaart ja mikro-SD kaart)
allaneelamise vältimiseks lastele kättesaamatult.
● See toode kiirgab raadiolaineid ja võib põhjustada häireid muu
elektroonika töös.
● Toiteadapterit ei tohi liiga tugevasti tõmmata ega painutada ning
sellele ei tohi asetada raskeid esemeid.
● Hoidke toodet tõsiste kahjustuste vältimiseks tugevate löökide ja
toore käsitsemise eest.
● Kahjustuste ja talitlushäirete vältimiseks ei tohi SIM-kaarti ega
mikro-SD kaarti muuta ega puudutada kaardi kuldseid kontakte.
Aku
● Kasutage ainult ettenähtud akut.
● Plahvatusoht aku asendamisel sobimatut tüüpi akuga. Kõrvaldage
aku kasutuselt nõuetekohaselt.
● Akut ei tohi avada, läbi torgata, muljuda, purustada ega maha
pillata. Kahjustunud akut ei tohi kasutada. Muidu esineb tule-,
plahvatus-, ülekuumenemis- ja elektrolüüdilekke oht.

Juhend

Vaadake Panasonic KX-TU150 juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse Nutitelefonid ja seda on hinnanud 94 inimest, kelle keskmine hinnang on 8. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Eesti Keel. Kas teil on küsimus toote Panasonic KX-TU150 kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin

Vajate abi?

Kas teil on küsimus kaubamärgi Panasonic mudeli KX-TU150 kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel Panasonic KX-TU150 omanikel teile head vastust pakkuda.

Küsimuste arv: 0

Panasonic KX-TU150 spetsifikatsioonid

Te leiate kaubamärgi Panasonic mudeli KX-TU150 spetsifikatsioonid ja kasutusjuhendi altpoolt.

Üldine
Kaubamärk Panasonic
Mudel KX-TU150
Toode Nutitelefon
EAN 5025232882663
Keel Eesti Keel
Failitüüp Kasutusjuhend (PDF)

Korduma kippuvad küsimused

Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi Panasonic mudeli KX-TU150 kohta allpool.

Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin

Tulemused puuduvad