Speedlink SL-6453 Atmos juhend

Speedlink SL-6453 Atmos
7.9 · 1
PDF juhend
 · 2 lehekülge
Inglise
juhendSpeedlink SL-6453 Atmos
PL

Ten produkt jest przeznaczony tylko
do podłączenia do komputera PC.
Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia
produktu lub obrażenia u ludzi na
skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
niewłaściwego lub niezgodnego z
określonym przez producenta użytkowania
produktu.

W przypadku skrajnie długiego
posługiwania się urządzeniami do
wprowadzania może dojść do problemów
zdrowotnych, jak złe samopoczucie czy
bóle głowy. Dlatego należy robić regularne
przerwy, a w razie powtarzających się
problemów należy zasięgnąć porady
lekarza.

Silne pola elektrostatyczne, elektryczne
lub elektromagnetyczne o wysokiej
częstotliwości (urządzenia radiowe,
telefony przenośne, telefony komórkowe,
mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.

W razie problemów technicznych z tym
produktem proszę zwrócić się do naszej
pomocy technicznej, z która najszybciej
można skontaktować się przez naszą
stronę internetową www.speedlink.com.
FI

Tämä tuote soveltuu vain tietojen
syöttämiseen tietokoneeseen liittämisen
jälkeen. Jöllenbeck GmbH ei ota
minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
syntyvistä vaurioista tai henkilöiden
loukkaantumisista, jotka johtuvat
tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
vastaisesta, käyttötarkoituksesta
poikkeavasta käytöstä.

Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö
voi aiheuttaa terveydellisiä vaivoja, kuten
huonoa oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti
taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos
ongelmat toistuvat.


Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset)
voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää
kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.

Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän
tuotteen suhteen, käänny tukemme
puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä
verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
SE DK

Produktet er kun beregnet som
indtastningsenhed for tilslutning til en PC.
Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for
skader på produktet eller personskader på
grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og
ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et
formål, som ikke svarer til producentens
anvisninger.

Ved anvendelse i meget lang tid
kan inputenheder være årsag til
sundhedsmæssige skader som ubehag
eller smerter. Hold regelmæssigt pause, og
søg læge, hvis problemerne gentager sig.

Under påvirkning af stærke statiske,
elektriske felter eller felter med høj
frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner,
mikrobølge-aadninger), kan der opstå
funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du prøve
på, at forstørre afstanden til forstyrrende
enheder.

Ved tekniske problemer med dette
produkt, kontakt venligst vores
support som du nder på vores
webside www.speedlink.com.

Den här produkten ska endast användas
som inputapparat och anslutas till en
dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar
för skador på produkt eller person som är
ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
användning eller att produkten använts
för syften som inte motsvarar tillverkarens
anvisningar.

Att använda inputapparater extremt länge
kan leda till problem med hälsan, t ex
obehag eller smärtor. Lägg in regelbundna
pauser och konsultera en läkare om
problemen återkommer.

Starka statiska, elektriska och
högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
apparaternas funktion. I så fall ska du
försöka öka avståndet till den apparat
som stör.

Om du får tekniska problem med
produkten kan du vända dig till vår
support. Du når den snabbast genom vår
webbsida www.speedlink.com.
CZ EL

Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως
συσκευή εισαγωγής για τη σύνδεση σε
έναν υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο
προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω
απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
κατασκευαστή, σκοπό.

Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών
εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν
ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική
δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά
διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική
συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.

Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς
τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.

Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν,
απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης,
στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη
πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
www.speedlink.com.

Tento produkt je vhodný pouze jako
vstupní zařízení pro připojení na počítač.
Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení
za poškození výrobku nebo zranění
osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
neodborného, nesprávného použití
výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k
jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.

Extrémně dlouhé používání vstupních
zařízení může být příčinou zdravotních
problémů, jako jsou bolesti nebo nevolnost.
Dělejte časté přestávky a v případě
opakujících se problémů konzultujte lékaře.

Za působení silných statických,
elektrických, nebo vysokofrekvenčních
polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém
případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.

V případě technických problémů s
tímto produktem kontaktujte prosím
náš suport, který je nejrychleji dostupný
prostřednictvím našich webových stránek
www.speedlink.com.
HU

A termék csak számítógépre
csatlakoztatva alkalmas beadó
készülékként. A Jöllenbeck GmbH nem
vállal felelősséget a termékben keletkezett
kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha
az gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás,
vagy nem a gyártó által megadott célnak
megfelelő használatból eredt.

Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a
beadó készülékeket, olyan egészségügyi
panaszok léphetnek fel, mint rossz
közérzet vagy fájdalom. Rendszeresen
tartson szünetet és visszatérő panasz
esetén forduljon orvoshoz.

Erős statikus, elektromos
vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok,
vezetékmentes telefonok, mikrohullámú
sütők, kisülések) hatására a készülék (a
készülékek) működési zavara léphet fel.
Ebben az esetben próbálja meg növelni a
távolságot a zavaró készülékekhez.

A termékkel kapcsolatos műszaki
problémák esetén forduljon
Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
honlapunkon www.speedlink.com
keresztül érhet el.
NO

Dette produktet er kun ment som inn-data
apparat for tilkobling til en datamaskin.
Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for
produktet eller for personskader som
skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk,
eller bruk av produktet utover det som er
angitt fra produsenten.

Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter
kan føre til helseproblemer som ubehag
eller smerter. Legg derfor inn regelmessige
pauser og kontakt lege dersom problemene
vedvarer.

Ved påvirkning av sterke statiske,
elektriske eller høyfrekvente felt
(radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-
utladninger) kan det forekomme
funksjonsfeil på apparatet/apparatene.
Forsøk i så fall å øke avstanden til
forstyrrende utstyr.

Hvis du har tekniske problemer med dette
produktet, må du ta kontakt med vår
Support, som du raskest kan nå via vår
nettside www.speedlink.com.
VERS. 1.0

QUICK INSTALL GUIDE

ATMOS

ILLUMINATED KEYBOARD
SL-6453-BK
©2012 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All trademarks are the pro-
perty of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may
appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com
.
SE
Koppla tangentbordet till en ledig USB-port på din dator. Apparaten upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.Tryck på knappen „Rollen ↓ / EL on/off“ för att koppla på eller av tangentbelysningen.Använd standbyknappen för att sätta datorn på viloläge.Om du vill öka tangentbordets lutning fäller du ut fötterna på undersidan.
CZ
Zapojte klávesnici do volného rozhraní USB na vašem počítači. Operační systém zařízení automaticky detekuje a nainstaluje.Pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení kláves stiskněte tlačítko „Rollen ↓ / EL on/off“.Klávesou stand-by uvedete počítač do klidového režimu.Pro zvýšení sklonu klávesnice vyklopte patky na spodní straně přístroje.
DK
Slut tastaturet til et ledigt USB-stik på din computer. Apparatet registreres og installeres automatisk af operativsystemet.Tryk på tasten „Rollen ↓ / EL on/off“ for at tænde eller slukke for tastebelysningen.Med standby-tasten kan du indstille pc‘en på sleep-modus.Klap fødderne på undersiden ud for at forhøje tastaturets hældning.
EL
Συνδέστε το πληκτρολόγιο με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται.Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το φωτισμό πλήκτρων, πιέστε το πλήκτρο „Rollen ↓ / EL on/off“.Με το πλήκτρο ετοιμότητας μεταθέτετε τον Η/Υ στη λειτουργία ύπνου.Για να αυξήσετε την κλίση του πληκτρολογίου, ανοίξτε τα πόδια στην κάτω πλευρά.
PL
Podłącz klawiaturę do wolnego portu USB komputera. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane przez system operacyjny.W celu włączenia lub wyłączenia podświetlenia klawiszy, naciśnij klawisz „Rollen ↓ / EL on/off“.Naciśnięcie klawisza Stand-by przełącza komputer w tryb uśpienia.Aby zwiększyć nachylenie klawiatury, rozłóż nóżki na spodzie klawiatury.
FI
Liitä näppäimistö tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.Kytke näppäinvalo käyttöön tai pois käytöstä painamalla näppintä “Rollen ↓ / EL on/off“.Stand-by-näppäin kytkee tietokoneen lepotilaan.Näppäimistöä voi kallistaa kääntämällä pohjan jalat esiin.
HU
Csatlakoztassa a billentyűzetet számítógépe egy szabad USB portjára. Az eszközt az operációs rendszer magától felismeri és telepíti.A gombvilágítás be vagy kikapcsolásához nyomja meg a „Rollen ↓ / EL on/off“ gombot.A stand-by gombbal a PC alvó üzemmódba helyezhető.Ha növelni szeretné a billentyűzet dőlésszögét, hajtsa ki az alján lévő lábakat.
NO
Koble tastaturet til en ledig USB-port på datamaskinen. Operativsystemet nner og installerer enheten automatisk.Bruk rulleknappen „Rollen ↓ / EL on/off“ for å slå på/av tastebelysningen.Trykk på Standby-tasten for å sette datamaskinen i ventemodus.Hvis du vil øke vinkelen på tastaturet, vipper du ned føttene på undersiden.
21
1 A
Esc F1 F2 F3 F4 F5
& / (
I O P ÜT Z U
K L Ö ÄG H J
M ; :
, .
-
V B N
) =
Einfg Pos1 Bild
Entf Ende Bild
? `
6 7 8 9 0 ß ´{ [ ] } \
*
+ ~
#
F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Druck
S-Abf
Pos1 Bild
Ende
Einfg Entf
Bild
Pause
Untbr
Rollen
ELon/off
Num
/ *
7 8 9
4 5 6
1 2 3 Enter
0
,
+
STANDBYLIGHT ON/OFFCONNECTING ADJUSTABLE HEIGHT
PC/Notebook
1 A
Esc F1 F2 F3 F4 F5
& / (
I O P ÜT Z U
K L Ö ÄG H J
M ; :
, .
-
V B N
) =
Einfg Pos1 Bild
Entf Ende Bild
? `
6 7 8 9 0 ß ´{ [ ] } \
*
+ ~
#
F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Druck
S-Abf
Pos1 Bild
Ende
Einfg Entf
Bild
Pause
Untbr
Rollen
ELon/off
Num
/ *
7 8 9
4 5 6
1 2 3 Enter
0
,
+
43

Vaadake Speedlink SL-6453 Atmos juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse klaviatuurid ja seda on hinnanud 1 inimest, kelle keskmine hinnang on 7.9. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Inglise. Kas teil on küsimus toote Speedlink SL-6453 Atmos kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin

Vajate abi?

Kas teil on küsimus kaubamärgi Speedlink mudeli kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel Speedlink omanikel teile head vastust pakkuda.

Küsimuste arv: 0

Üldine
Speedlink
SL-6453 Atmos
klaviatuur
Inglise
Kasutusjuhend (PDF)

Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi Speedlink mudeli SL-6453 Atmos kohta allpool.

Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin

Tulemused puuduvad